# کارنامه_حقوق_بشر

کارنامه ( درصد و رتبه ) و محل قبولی کارشناسی ارشد سراسری حقوق خصوصی 92

 کارنامه خودم رتبه 172 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 1392 محل قبولی : حقوق خصوصی دانشگاه شاهد مدنی : 55 آیین دادرسی :62 تجارت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 91 بازدید