# نمونه_کارنامه_کارشناسی_ارشد_حقوق_خصوصی

کارنامه ( درصد و رتبه ) کارشناسی ارشد سراسری حقوق خصوصی

رتبه 27 خصوصی 30 مالکیت 24 تجاری اقتصادی 36 تجارت بین الملل سال 1391   معدل 17.63                                                       مدنی:80          تجارت:75.56 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 124 بازدید