# آیین_نامه_قضاوت

آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات 92

آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضاتمصوب ۹۲/۲/۲۶ آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید