کارنامه ( درصد و رتبه ) و محل قبولی کارشناسی ارشد سراسری حقوق خصوصی 92

 کارنامه خودم

رتبه 172 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 1392

محل قبولی : حقوق خصوصی دانشگاه شاهد

مدنی : 55

آیین دادرسی :62

تجارت : 60

متون فقه : 63

زبان : 0 

/ 0 نظر / 82 بازدید